პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლევან გვარამია
 • დაბადებით თარიღი : 28.03.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  გრიგოლ ხანძთელის სახელობის N1 ექსპერიმენტალური საშუალო სკოლა თბილისი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  რურის უნივერსიტეტი ეკონომიკური ფაკულტეტი ბოხუმი, გერმანია 1995-1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 4 იანვარი, 2016 3 წლის ვადით
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 4 აპრილი, 2007
  მარნეულის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007-2009

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  პროკურატურა უფროსი ინსპექტორი თბილისი, საქართველო 1992-1993
  საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია წევრი თბილისი, საქართველო 1998-1999
  შპს სადაზღვევო კომპანია “ნაბათი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1998-1999
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა თბილისი, საქართველო 2001-2002
  საქართველოს გენერალური პროკურატურ საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი თბილისი, საქართველო 2002-2004
  საქართველოს მთავრობის კანცელარია იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის განყოფილებაში წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2004-2006
  საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მრჩევლი თბილისი, საქართველო 2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
   იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2007-2008
  აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2015
  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ თბილისი, საქართველო 2018-2019
  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 74330.64 GEL 1248 GEL 1500 USD 75578.64 GEL 1500 USD 0.000 14000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11.11.2019,
  11.11.2019-25.08.2021).
  ფინანსური დეკლარაცია
  2019 84675 GEL 480 GEL 0.000 85155 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81775 GEL 480 GEL 0.000 82255 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74418.95 GEL 0.000 0.000 74418.95 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73275 GEL 2875 GEL 0.000 76150 GEL 1500 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 48100 GEL 0.000 0.000 48100 GEL 1500 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42195 GEL 0.000 0.000 42195 GEL 4000 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45609.2 GEL 0.000 7000 USD 3000 GEL 48609.2 GEL 7000 USD 3000 GEL 5000 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მამისა და თანამშრომლებისგან მიღებული საჩუქრების საბაზრო ღირებულება. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 42470 GEL 0.000 0.000 42470 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 36958 GEL 0.000 0.000 36958 GEL 5000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34224 GEL 0.000 0.000 34224 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 2385 GEL 17630 GEL 777 GEL 0.000 20792 GEL 12000 GEL 0.000 “ხელფასში” ასახულია საქ. უშიშროების საბჭოში მრჩეველის და მარნეულის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 9534 GEL 3550 GEL 0.000 13084 GEL 12000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა