პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლევან გელოვანი
 • დაბადებით თარიღი : 10.01.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  გ. ტაბიძის სახელობის თბილისის N51 საშუალო სკოლა თბილისი

  1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი

  პროფესორ ჯამბაკურ ბაქრაძის სახელობის თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი

  თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სიხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2020 წლის 25 მაისიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 22 მაისის N1/48 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სიხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 15 ივლისიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 9 ივლისის N1/150 გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/102 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს მეორე ადგილობრივი საბჭო წევრი საქართველო 2015-2017
  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს აღმოსავლეთ საქართველოს პირველი ადგილობრივი საბჭო წევრი საქართველო 2014-2015
  სსიპ- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისია წევრი საქართველო, თბილისი 2013-2015
   საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი/ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროს კონსულტანტი/ მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მართვის დეპარტამენტის უფროს კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2009-2017
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის სისხლის სამართლის საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოების სამმართველოს კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2007
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2006
  შინაგან საქმეთა ორგანოები არასრულწლოვანთა საქმეების ინსპექტორი და ექსპერტ-კრიმინალისტი საქართველო, თბილისი 1998-1999
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მსახურობდა შინაგანი ჯარების საპატრულო პოლკში საქართველო, თბილისი 1995-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 წლის 5 ნოემბერი სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა სასწავლო კურსი 2004 წლის 6 მარტი
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადვოკატთა სასწავლო კურსი 2003 სისხლის სამართლის ადვოკატი
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი 2000 მოსამართლის თანაშემწე

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები 2000-2005
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კოლეჯი
  საერო ინსტიტუტი ,,ორიენტირი.’’
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  “იაფი სახლის” საქმეზე დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმე (2019 წელი) გადაწყვეტილება
  ქურდული სამყაროს წევრობისა და ქურდულ გარჩევებში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული, ზაალ ახვლედიანის საქმე (2019 წელი) გადაწყვეტილება
  2017 წლის 11-12 მარტს, ბათუმში განვითარებული მოვლენების შედეგად გამართულ საპროტესტო აქციებზე დაპატიმრებული პირების საქმე გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325,03 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 47880,21 GEL / 10585 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფროსი კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურებები ფინანსური დეკლარაცია
  2016 26257 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფროსი კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);