პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გელა ბადრიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 22.09.1972
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა კაჭრეთი 1989

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 15 ივლისი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 28 მაისი, 2018 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 1 ივლისი, 2012 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2010
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უფროსი თბილისი, საქართველო 2008-2010
  ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2007-2008
  მთაწმინდა-კრწანისის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2006-2007
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა პროკურორის მოადგილე თბილისი, საქართველო 2004-2006
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის უფროსი თბილისი, საქართველო 2004-2006
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარების სამმართველოს უფროსი თბილისი, საქართველო 2002-2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იუსტიციის მინისტრის აპარატის უფროსი თბილისი, საქართველო 2002
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა გენერალური პროკურორის უფროსი თანაშემწე სამხედრო და ტრანსპორტის პროკურატურებში თბილისი, საქართველო 2000-2002
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი თბილისი, საქართველო 1998-2000
  საგარეჯოს რაიონის პროკურატურა გამომძიებელი საგარეჯო, საქართველო 1997-1998
  საგარეჯოს რაიონის პროკურატურა სტაჟიორ-გამომძიებელი საგარეჯო, საქართველო 1995-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2012 მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლის განჩინების გარეშე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების – გვამიდან სისხლის ნიმუშის აღების კანონიერების შემოწმება 11 აპრილი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა 21 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად ნებართვის გაცემა 23 აპრილი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა 3 ივლისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  მოსამართლის განჩინების გარეშე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება – შემთხვევის ადგილის დათვალიერება 25 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  მოწმედ დაკითხვის შუამდგომლობა 31 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საგამოძიებო მოქმედების – ამოღების ჩასატარებლად ნებართვის გაცემა 31 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა 10 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა 28 აპრილი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 73942.87 GEL 0.000 6300 USD 73942.87 GEL 6300 USD 7500 USD სესხი, ფულადი თანხა, 18400, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 15320, GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 60351, GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 10000, GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 10000, GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2019 67740 GEL 1000 GEL 3200 USD 68740 GEL 3200 USD 15750 GEL 18400 GEL 15320 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხა (26.04.2018,
  26.04.2018-28.10.2019) (06.08.2018,
  06.08.2018-27.01.2020).
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81775 GEL 5001 GEL 0.000 86776 GEL 0.000 18400 GEL 15320 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხა (26.04.2018,
  26.04.2018-28.10.2019) (06.08.2018,
  06.08.2018-27.01.2020),
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81218.75 GEL 1216 GEL 0.000 82434.75 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 82018 GEL 0.000 0.000 82018 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 80875 GEL 0.000 0.000 80875 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 49900 GEL 0.000 0.000 49900 GEL 0.000 6000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (31/07/2014, 31/07/2014 – 31/01/2015). ფინანსური დეკლარაცია
  2013 27948 GEL 0.000 0.000 27948 GEL 8000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 0.000 0.000 5200 GEL 5200 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
  სკოლის გრანტი.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2009 87060 GEL 0.000 0.000 87060 GEL 7000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 51079 GEL 0.000 0.000 51079 GEL 8500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 32100 GEL 0.000 0.000 32100 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 30097 GEL 0.000 0.000 30097 GEL 0.000 6100 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (24.06.2006). ფინანსური დეკლარაცია
  2004 1920 GEL 0.000 2000 GEL 3920 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 500 GEL 0.000 700 USD 500 GEL 700 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია განვითარების და რეფორმების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 2125 GEL 0.000 0.000 2125 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 2400 GEL 0.000 0.000 2400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები დიახ ღირსების მედლის კავალერი / იუსტიციის უფროსი მრჩევლის სახელმწიფო სპეციალური წოდება
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);