პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკატერინე გასიტაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 07.12.1971
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1989-1994 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ პროფესიათა და ხელოვნების ფაკულტეტი (minor) თბილისი, საქართველო 1990-1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 ივნისი, 2015 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარის ბიუროს მთავარი კონსულტანტი 2015
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო აპარატის უფროსი 1999-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სპს იურიდიული ფირმა – ,,გაბრიჩიძე და კომპანია“ ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2006-2015
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამგეობის წევრი თბილისი, საქართველო 2012 -2014
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია წევრი / თავმჯდომარე / პირველი საპროცესო კოლეგიის თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2009 -2013
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე თბილისი, საქართველო 1999
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი თბილისი, საქართველო 1998-1999
  საქართველოს იუსტიციის საბჭო წევრის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 1997-1998
  საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტი იურისტი თბილისი, საქართველო 1997
  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის შეწყალების საკითხთა განყოფილება სახელმწიფო მრჩეველი თბილისი, საქართველო 1996-1997
  საგარეო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის იურიდიული დეპარტამენტი იურისტი თბილისი, საქართველო 1994-1996
  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების საკითხთა კომისია მდივანი თბილისი, საქართველო 1993-1997
  საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატის შეწყალების საკითხთა განყოფილება იურისტი თბილისი, საქართველო 1993-1994
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სულხან-საბა ორბელიანის სახ. უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018
  საბაუნი თბილისი, საქართველო 2018
  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) თბილისი, საქართველო 2017
  საია- იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი თბილისი, საქართველო 2015
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2015
  სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2015
  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტები 2018 2019
  საქართველოს უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო სამართლებრივი ეთიკის საფუძვლები. 2014 -2015
  შპს აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო პროფესიული ეთიკა 2015
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2011-2015
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო “კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი”; “ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა”. 2012-2020

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი ევროპული კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო პრაქტიკა და ქართული შრომის სამართალი 2019 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 100980 GEL 3497.5 GEL 0.000 104477.5 GEL 5524.79 EUR 7500 USD 2500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 121929.75 GEL 5020 GEL 0.000 126949.75 GEL 6312.79 EUR 7500 USD 3441 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113445 GEL 6203.52 GEL 0.000 119648.52 GEL 6311.14 EUR 7500 USD 7000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 78246.97 GEL 15336.72 GEL 0.000 93583.69 GEL 430 EUR 7500 USD 5300 EUR 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 6450 GEL 32771.6 GEL 0.000 39221.6 GEL 5911 EUR 10000 USD 7856 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  1998 3101.09 GEL 0.000 588.82 GEL 3689.91 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინების ხარჯების ანაზღაურებით მიღებული შემოსავლები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);