პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სოფიო გაგნიძე
 • დაბადებით თარიღი : 12.03.1980
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  მე-12 საშუალო სკოლა თბილისი 1997

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017 წლის 27 ოქტომბრიდან – დღემდე დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2012 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 27 მაისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის მაისი (?) გადაწყვეტილება არ არის ხელმისაწვდომი და ზუსტი თარიღი არაა ცნობილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2013-2014
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2005-2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია კანცელარიის სპეციალისტი 05.2005-07.2005
  ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულ სასამართლო სხდომის მდივანი 2003-2005
  ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულ სასამართლო ოპერატორი 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტი პრაქტიკანტი საქართველო, თბილისი 2001-2002
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2011 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 59,635.07 GEL 0 0 59,635.07 GEL 0 7590.4 GEL; 27,049.92 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,875 GEL 0 0 67,875 GEL 0 38,280.4 GEL; 27,049.92 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 69,775 GEL 0 0 69,775 GEL 0 14,700 GEL; 27,049.92 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 67,663.19 GEL 0 0 67,663.19 GEL 0 7000 GEL; 27,049.92 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 58,000 GEL 0 0 58,000 GEL 0 14,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 49,000 GEL 0 0 49,000 GEL 0 7000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 6000 GEL 0 8095 GEL 14095 GEL 0 7000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);