პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკატერინე გაბრიჩიძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.02.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტთან არსებული თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 3 ივნისიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 24 მაისის N1/69 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის N1/175 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2013 წლის 25 მარტიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 19 მარტის N1/54 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში (მივლინების საფუძველზე) 2013 წლის 26 თებერვლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 25 თებერვლის N1/22 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის 1 იანვრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 23 დეკემბრის N1/207 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2009 წლის 2 დეკემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 2 დეკემბრის N1/435 გადაწყვეტილება
  მარნეულის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2009 წლის 2 მარტიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 17 თებერვლის N1/15 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2006 წლიდან 10 წელი
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2006
  გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005
  ნაძალადევის რაიონული სასამართლო სპეციალისტი (თარჯიმანი) 1995-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მოქმედების სფერო 2017 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ქმრისა და შვილის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის საქმე 2016 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 63758,04 GEL 15000 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 62400 GEL 10000 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 20000 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73518,75 GEL 23000 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74404.84 GEL 538.46 GEL 15000.00 USD სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლისათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურებისათვის მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275.00 GEL 10598.00 USD დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43088.63 GEL 10000.00 USD დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 34495.00 GEL 7500.00 USD / 8400.00 USD დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37359.00 GEL სესხი, კრედიტი, 30000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38170.00 GEL სესხი, კრედიტი, 30000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000.00 GEL 1500.00 USD სესხი, კრედიტი, 30000.00 USD დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34150.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 30000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20400.00 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება 30000.00 USD / საკრედიტო ხელშეკრულება 1500 USD. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 4418.00 GEL / 6727.00 GEL ხელფასში – მოსამართლის თანაშემწის და მოსამართლის ანაზღაურებები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);