პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მერაბ გაბინაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 28.02.1973
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლების წლები
  71-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1979 – 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურდიული საქართველო, თბილისი 1990 – 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია თავმჯდომარე 2019 წლის 24 მაისიდან 5 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 24 მაისიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა თავმჯდომარე 2017 წლის 20 ივნისიდან 5 წლით გადაწყვეტილება / გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო გამწესდა სამოქალაქო საქმეთა პალატაში მოსამართლე 2017 წლის 20 ივნისიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია დაეკისრა თავმდჯომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2016 წლის 1 აგვისტოდან გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია თავმჯდომარე 2012 წლის 27 ნოემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია მოსამართლე 2012 წლის 27 ნოემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2009 წლის 2 დეკემბრიდან გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის2 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  მივლინებული იქნა ზესტაფონის და გორის რაიონულ სასამართლოებში დაეკისრა ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2007 წლის სექტემბრიდან გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 17 სექტემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006 წლიდან 10 წლით
  ქ. თბილისის გლდანის რაიონის სასამართლო თარჯიმანი 1990-1995

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/თბილისი 2013-2017
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლი საქართველო/თბილისი 2005-2006
  შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი; უფროსი გამომძიებელი საქართველო/თბილისი 2000-2005
  შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამხარეო საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი; ამავე სამსახურის უფროსი გამომძიებელი 1997-2000
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ბავშვის უფლებები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში;
  თარიღი: 2019 წლის 8 და 10 დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო;
  დაფინანსების წყარო: დონორი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – პერსონალური მონაცემების დაცვა;
  თარიღი: 2018 წლის 3 აგვისტოდან 2018 წლის 25 აგვისტომდე;
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები;
  დაფინანსების წყარო: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ტრენინგი ტრენერებისთვის ზრდასრულთა განათლების მეთოდოლოგიაში;
  თარიღი: 4-5-6 ნოემბერი, 2-3-4 დეკემბერი და 28 -29 დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო;
  დაფინანსების წყარო: დონორი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები;
  თარიღი: 2018 წლის 8 და 9 სექტემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: დონორი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა ეფექტიანი განხილვა;
  თარიღი: 2017 წლის 17 დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: დონორი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა;
  თარიღი: 2017 წლის 9 და 10 დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: დონორი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – ლიდერობა და მენეჯმენტი;
  თარიღი: 2015-2016;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი,ყვარელი; გერმანია/დორტმუნდი;
  დაფინანსების წყარო: CIZ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო;
  თარიღი: 4 დღე სექტემბერი 2015წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი/სტრასბურგი;
  დაფინანსების წყარო: DOJ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
  თარიღი: 13-15 ნოემბერი 2015 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა UNICEF, HUMAN DUNAMICS.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე;
  თარიღი: 27 ოქტომბერი 2015 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, COE.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის გზით;
  თარიღი: 24-25 მარტი 2015 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/კაჭრეთი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, JILEP.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ჰოსპიტაცია;
  თარიღი: 5 დღე ივლისი 2013, ნოებერი 2013, 2014 აპრილი;
  ქვეყანა/ქალაქი: დრეზდენი, ვარშავა;
  დაფინანსების წყარო: CIZ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და გამოძიება;
  თარიღი: 26-27 იანვარი 2013;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი- გადაწყვეტილებეის წერის კულტურა;
  თარიღი: 5-6 აპრილი 2013;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა;
  თარიღი: 25-26 ნოემბერი 2013;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ყვარელი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, JILEP.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი- გადაწყვეტილებეის წერის კულტურა;
  თარიღი: 17-18 მარტი 2013 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ბათუმი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სასამართლო სხდომაზე კომუნიკაციის სტანდარტები;
  თარიღი: 29-30 ივნისი 2013;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ბათუმი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – საარჩევნო კოდექსი;
  თარიღი: 7-8 ივლისი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა;
  თარიღი: 22-23 იანვარი 2011;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა DPK.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ადამიანური რესურსების მართვა;
  თარიღი: 29-30 იანვარი 2011 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, DPK.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ახალი საგადასახაო კოდექსი;
  თარიღი: 2-3 აპრილი 2011;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
  თარიღი: 14-15 მაისი 2011 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, COE.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ორგანიზებული დანაშაულის და ტერორიზმის საქმეების განხილვა;
  თარიღი: 11-12 ივნისი 2011 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა DOJ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
  თარიღი: 21-23 ოქტომბერი 2011 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, UNICEF.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;
  თარიღი: 26-27 ნოემბერი 2011წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ადმინისტრაციულ სამართლადარღვევათა განხილვის თავისებურებანი;
  თარიღი: 20-21 თებერვალი 2010წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – შრომის სამართალი;
  თარიღი: 10-13 მარტი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/გუდაური;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, GTZ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – საარჩევნო კანონმდებლობა;
  თარიღი: 1-2 მაისი 2010 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, UNDP.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ზოგადი მენეჯმენტის შესავალი;
  თარიღი: 8-19 დეკემბერი 2010 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებები;
  თარიღი: 21-22 თებერვალი 2009;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა DOJ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – საქმეთა ნაკადის მართვა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
  თარიღი: 27 ივნისი 2009 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა DPK.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტი DOJ;
  თარიღი: 25-26 ივლისი 2009 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ბათუმი;
  დაფინანსების წყარო: DOJ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ ბრძანების დასაბუთება;
  თარიღი: 17 ოქტომბერი 2009 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ერთგვაროვანი სისხლის სამართლის პრაქტიკა;
  თარიღი: 28-29 ნოემბერი 2009 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
  თარიღი: 31-01 ივნისი 2008 წ;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტის განხილვა;
  თარიღი: 7-10 ივნისი 2007 წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი მოსამართლეთათვის საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით;
  თარიღი: 2007 წ. 22-23 დეკემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სახელმძღვანელო თანაავტორი „სასამართლო ლიდერობა და მენეჯმენტი“ 2017 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გიგი უგულავას საკასაციო საქმე. გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 75523,61 GEL 2161,6 GEL / 5423,87 GEL სესხი, იპოთეკა, 60000, USD სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს წევრისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 71724 GEL 350 GEL / 4561,04 GEL სესხი, იპოთეკა, 60000, USD სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს წევრისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გაწეული საექსპერტო მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 86575 GEL 1786 GEL სესხი, იპოთეკა, 60000, USD სხვა შემოსავალში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს წევრის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 94291 GEL 65000 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 95075.00 GEL 50000.00 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 85836.00 GEL 30000.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 46300.00 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 72260.00 GEL 5000.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 46300.00 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 64618.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 46300.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 60784.00 GEL ნასყიდობა, უძრავი ქონების იპოთეკისა და ნასყიდობის შესახებ ერთიანი ხელშეკრულება, 46300.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 55950.00 GEL 38000.00 USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 37000.00 USD სხვა შემოსავალში – უძრავი ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 41355.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 31050.00 GEL 7000.00 USD დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 14901.00 GEL / 7727.00 GEL 2000.00 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 1600 USD / საკრედიტო ხელშეკრულება, 5000 GEL ხელფასში – სხვადასხვა სასამართლოში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 5997.00 GEL / 5170.00 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 1600 USD ხელფასში – გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის და ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლის ანაზღაურებები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემაში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე სტუმრად გადაცემაში – სამართლის სახელით ბმული
  ფარული ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელშიც საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავჯდომარის, მამუკა ახვლედიანისა და რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის, ნიკა გვარამიას ხმები ისმის ბმული
  ინტერვიუ ბმული
  ლევან მურუსიძის არჩევასთან დაკავშირებით გადაცემა „კურიერი“ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);