პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ბურჯანაძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.11.1973
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  საჯარო სკოლა

  სოფელი პირველი სვირი

  1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20.10.2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25.07.2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25.03.2013 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 01.01.2012 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 22.09.2010 გადაწყვეტილება
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22.09.2011 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 29.06.2009 გადაწყვეტილება
  ბაღდათის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18.06.2009 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე, მოსამართლის აპარატის უფროსი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის და კვლევების დეპარტამენტის მთავარი მრჩევლი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის და კვლევების დეპარტამენტის უფროსი მრჩევლი 1999-2007
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი 1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2007-2009 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 61020 GEL 0.000 0.000 61020 GEL 123.48 GEL 22098.89 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 435,57 GEL 28478.89 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 0.000 0.000 2810 GEL 25000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 0.000 0.000 74419 GEL 2211.53 GEL 15500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 0.000 0.000 73275 GEL 3942 GEL 15500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42850 GEL 0.000 0.000 42850 GEL 2000 USD 1200 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395 GEL 0.000 0.000 37395.00 GEL 3204.71 GEL 11833.16 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37579 GEL 0.000 0.000 37579 GEL 3000 GEL 9024 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38820 GEL 0.000 0.000 38820 GEL 2703.68 GEL 6658.47 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 19340 GEL 0.000 2250 GEL 21590 GEL 6193.32 GEL 2500 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია სახელმწიფო სტიპენდია იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 0.000 0.000 7800 GEL 7800 GEL 1100 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სახელმწიფო სტიპენდია იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  საინვესტიციო და კომერციული დავების ვიწრო სპეციალიზაცია მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);