პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვალერიან ბუგიანიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 10.05.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N174 საშუალო სკოლა თბილისი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000-2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 16 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 10 დეკემბრის N1/329 გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2017 წლის 29 მაისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის N1/172 გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 20 ნოემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 19 ნოემბრის N1/305 გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო 2012 წლის 22 ოქტომბრიდან მივლინება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 16 ოქტომბრის N1/194 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე ყვარლის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის 16 ოქტომბრიდან 10 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 16 ოქტომბრის N1/177 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2006-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია, სხდომის მდივანი 2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს მთავრობის კანცელარია იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2008-2011
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 იუსტიციის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გიორგი რურუას საქმე გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 67295,64 GEL 1000 GEL სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 27500, USD / სესხი, იპოთეკური, 37000, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი (თიბისი ბანკში არსებული იპეთეკური სესხების გადაფარვა), 90700, GEL / სესხი, ფულადი თანხა (სამომხმარებლო სესხი), 45900, GEL დანაზოგში მითითებულია ვალერიან ბუგიანიშვილის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2018 77409,75 GEL 11050 GEL / 0,01 USD სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 27500, USD / სესხი, იპოთეკური, 37000, GEL დანაზოგში მითითებულია ვალერიან ბუგიანიშვილის სახელზე არსებული ანაბარი და შემნახველი ანგარიში ფინანსური დეკლარაცია
  2017 71865 GEL 9700 GEL / 941 USD სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 27000, USD დანაზოგში მითითებულია ვალერიან ბუგიანიშვილის სახელზე არსებული ანაბარი და შემნახველი ანგარიში ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65218.75 GEL 1200.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 27500.00 USD / სესხი, იპოთეკური, 60000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ვალერიან ბუგიანიშვილის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 64875.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 60000.00 GEL / სესხი, ფულადი თანხა, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 41000.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 60000.00 GEL / სესხი, ფულადი თანხა, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 8268.00 GEL 9000.00 GEL 10000.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, იპოთეკური სესხი, 60000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში – იუსტიციის მსმენლის სარგო; დანაზოგში – ვალერიან ბუგიანიშვილის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2012 15854.55 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);