პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ბესიკ ბუგიანიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 7.04.1980
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 174 საშუალო სკოლა თბილისი 1997

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2017 წლის 29 მაისი გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ივნისი გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2012 წლის 16 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 26 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2012 წლის 14 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 20 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 28 მაისი გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტო გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2010 წლის 1 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომრის ბიუროს უფროსი 2008-2010
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა სამდივნოს უფროსი 2005-2008
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2003-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია წამყვანი სპეციალისტი 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2010 სკოლის მსმენელი
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწეობის პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003-2004
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003-2004
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003-2004 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 71154,84. GEL 71154,84. GEL 10000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 10000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 50000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 35000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2018 61020. GEL 61020. GEL 2535. GEL. სესხი, ფულადი თანხა, 15200. GEL იპოთეკური სესხი, ფულადი თანხა, 50000. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. USD “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი . დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 75,425 GEL 4900. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 15200. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი . დეკლარაცია
  2016 74868,75. GEL 74868,75. GEL 2480. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 15200. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი . დეკლარაცია
  2015 74331. GEL 74331. GEL 1100. GEL 800. GEL 2000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 39500. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია ანაბარი . დეკლარაცია
  2014 74612. GEL 74612. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 39500. GEL დეკლარაცია
  2013 47050. GEL 47050. GEL იპოთეკური, ფულადი თანხა, 39500. GEL დეკლარაცია
  2012 43095. GEL 43095. GEL იპოთეკური, ფულადი თანხა, 18000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 5000. USD დეკლარაცია
  2011 47109. GEL 47109. GEL იპოთეკური, ფულადი თანხა, 18000. USD სესხი, ფულადი თანხა, 5000. USD დეკლარაცია
  2010 21059. GEL 8947,37. GEL 30006,37. GEL იპოთეკური, ფულადი თანხა, 18000. USD “ხელფასის” გრაფაში მოცემულია საქართველოს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომრის ბიუროს უფროსის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2009 38633. GEL 38633. GEL 12000. USD 405. USD 5500. GEL “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია პრივილეგირებული ანაბარი, მეგობარი ანაბარი და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ე.წ “ციანიდის საქმესთან” დაკავშირებით პროკურატურაში გამოკითხვის შესახებ ტაბულა ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა