პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ბუაჩიძე
 • დაბადებით თარიღი : 21.01.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N1 საშუალო სკოლა დაბა ხარაგაული 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2007 მაგისტრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 27 მაისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის აგვისტო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2014 წლის 1-ლი ივლისი მივლინება გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის მაისი (?) გადაწყვეტილება არ არის ხელმისაწვდომი და ზუსტი თარიღი არაა ცნობილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა კონსულტანტი 2013-2014
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2009-2012
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა რეფერენტი 2009-2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2005-2009
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია ბიუროს კანცელარიის სპეციალისტი 2005-2009
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია ბიუროს კანცელარიის სპეციალისტი 2005-2009
  საბურთალოს რაიონული სასამართლო მბეჭდავი-ოპერატორი 2001-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი 2019-დან
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,392.12 GEL 281,26 GEL 0 66,673.38 GEL 12,862.18 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76,275 GEL 0 0 76,275 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 58,800 GEL; 835.14 USD 134,225 GEL; 835.14 USD 2.68 USD 55,000 GEL; 10,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინისა და არასაცხოვრებელი ფართის გასხვისებით მიღებული თანხები: 58 3000 ლარი და 500 ლარი. ასევე, მივლინებისას მიღებული თანხა 835.14 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0 55,000 GEL; 10,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73,578.95 GEL 0 0 73,578.95 GEL 12,220 USD; 1100 EUR; 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები: 220 აშშ დოლარი და 220 ევრო. ასევე, ნინო ბუაჩიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები: 12 000 აშშ დოლარი და 880 ევრო. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 55,279.6 GEL 0 0 55,279.6 GEL 5700 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 11,400 GEL 0 0 11,400 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);