პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თეა ბერაია
 • დაბადებით თარიღი : 10.09.1975
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  №1 საშუალო სკოლა ქ.ფოთი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  სოხუმის ი.ვეკუას სახელობის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი სოხუმი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10/11/2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25.05.2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2017 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2006 წელს თებერვლი-მაისი
  ფოთის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2004 – 2006
  ფოთის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2004
  ფოთის საქალაქო სასამართლო წამყვანი სპეციალისტი 1999-2000

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა სტაჟიორი 2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325,09 GEL 0.000 0.000 66325,09 GEL 168,06 GEL 616600 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 29848,64 GEL 300000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 22600 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48115,19 GEL 0.000 0.000 48115,19 GEL 16260,52 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5500 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65218,75 GEL 0.000 0.000 65218,75 GEL 16300 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 65999.19 GEL 0.000 0.000 65999.19 GEL 10200 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 64875 GEL 0.000 0.000 64875 GEL 12000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 9500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395 GEL 0.000 0.000 37395 GEL 6900 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37359 GEL 0.000 0.000 37359 GEL 2000 GEL 3199 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 35370 GEL 0.000 0.000 35370 GEL 2000 GEL 3200 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32200 GEL 0.000 0.000 32200 GEL 1200 GEL 5200 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27200 GEL 0.000 0.000 27200 GEL 0.000 5200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18465 GEL 0.000 0.000 18465 GEL 19750 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 2730 GEL 0.000 0.000 2730 GEL 3600 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო ხელისუფლების ავტონომიურობა მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);