პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნათია ბარბაქაძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.09.1984
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საჯარო სკოლა-ლიცეუმი „ბაკალავრი’’ თბილისი 2001

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2008 მაგისტრი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2006 ბაკალავრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1 დეკემბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარლგებში გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის 16 ოქტომბერი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2007-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 2011-2012 მსმენელი

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მე-3 ნაწილის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტები (ძარცვა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის აშკარა დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ძალადობის გამოყენებით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის), საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილი (წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების გასაღება). 18 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილი – ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. 15 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126[1] მუხლის პირველი ნაწილი – ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, სისტემატური შეურაცხყოფა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი. 15 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება

  პირველი პირის მიმართ – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტები (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ჩადენილი სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით და ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით), საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მეორე ნაწილი (სხვისი ნივთის განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ჩადენილი ცეცხლის წაკიდებით).

  მეორე პირის მიმართ – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ და „ე“ ქვეპუნქტები (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ჩადენილი სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით და ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით).

  11 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 181-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი. 04 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი (ქურდობა, ესე იგი, სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია); საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და მესამე ნაწილის “ა“ ქვეპუნქტები (ქურდობა, ესე იგი, სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ). 24 ნოემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილი – სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. 03 ოქტომბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი (ყაჩაღობა, ე.ი. თავდასხმა სხვისი მოძრავი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით და ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით, ჩადენილი ჯგუფურად), საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი (გამოძალვა, ე.ი. სხვისი მოძრავი ნივთის და ქონებრივი სარგებლის მოთხოვნა, რასაც თან ერთვის დაზარალებულის მიმართ ძალადობის გამოყენების მუქარა, ჩადენილი ჯგუფურად). 18 სექტემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 389-ე მუხლის პირველი ნაწილი (დეზერტირობა, ე.ი. სამხედრო მოსამსახურის მიერ, სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდების მიზნით, სამსახურში გამოუცხადებლობა). 26 ივლისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-3 და მე-7 ნაწილები – ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება და ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. 23 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19,177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა” და „გ“ ქვეპუნქტები (ქურდობის მცდელობა, ე.ი. სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლების მცდელობა მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ბინაში უკანონო შეღწევით); საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ცემა, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი – 2016 წლის 13 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია). 22 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ე.ი სხეულის დაზიანება, რომელმაც სახის წარუშლელი დამახინჯება გამოიწვია) და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილი (სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია). 25 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126[1] მუხლის პირველი ნაწილი (ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე, 118-ე და 120-ე მუხლებით გათვალისწინებული შედეგი). 25 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223{1} მუხლის მეორე ნაწილი („კანონიერი ქურდობა“) და 19,344-ე მუხლის პირველი ნაწილი (საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობა). 22 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-2 ნაწილი – (ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში) 10 მაისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი (ქურდობა, ე.ი. სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია), საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილი (ასაფეთქებელი მოწყობილობების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა და შენახვა). 12 დეკემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 139-ე მუხლის პირველი ნაწილი (სქესობრივი კავშირის იძულება, ჩადენილი სხვაგვარი დამოკიდებულების გამოყენებით). 07 ნოემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,ა“, ,,დ“, ,,ე“ ქვეპუნქტები (ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადება და შენახვა, ჩადენილი დიდი ოდენობით, არაერთგზის, იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს საქართველოს სსკ-ის XXXIII თავით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული); საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლი (ნარკოტიკული საშუალების ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება, ჩადენილი ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ). 26 სექტემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლი (ნარკოტიკული საშუალების ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება, ჩადენილი ამ დანაშაულისთვის ნასამართლევი პირის მიერ). 20 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ცემა, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი). 11 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381[1] მუხლი – შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა, ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 175[2] მუხლის შესაბამისად, ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული პირის მიერ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილი – სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. 19 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19,177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი (ქურდობის მცდელობა, ე.ი. სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლების მცდელობა მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ). 11 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223[1] მუხლის მეორე ნაწილი („კანონიერი ქურდობა“). 11 აპრილი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223[1] მუხლის მეორე ნაწილი („კანონიერი ქურდობა“). 17 მარტი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილი (ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა). 07 მარტი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება), ამავე მუხლის მე-5 ნაწილი (ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა). 08 თებერვალი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 74,330.64 GEL 2,095.43 GEL 3,506.24 GEL 992.5 EUR 3,610 GEL 83,542.31 GEL 992.5 EUR 6400 GEL სესხი, იპოთეკა, 40000, USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერის ანაზღაურება, Equality Now -სთვის გაწეული საექსპერტო მოსმახურების ანაზღაურება დაუძრავი ქოენბის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი. დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა. დეკლარაცია
  2019 84,675 GEL 2,981.25 GEL 2,058.32 GEL 3,150 USD 89,714.57 GEL 3,150 USD სესხი, იპოთეკა, 40000, USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერის ანაზღაურება და უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2018 81,775 GEL 1,687.50 GEL 1,680.03 GEL 2,250 USD 85,142.53 GEL 2,250 USD სესხი, იპოთეკა, 40000, USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერის ანაზღაურება და უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2017 81,218.75 GEL 81,218.75 GEL სესხი, იპოთეკა, 40000, USD დეკლარაცია
  2016 65,631.45 GEL 10087.50 GEL 75,718.95 GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 13000.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 40000.00 USD ხელფასში მითითებულია ქუთაისის საქალაქო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2015 72,048 GEL 455 GEL 72,503 GEL 10,000GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 13000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2014 41,000 GEL 750.00 GEL 41,750 GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 13000.00 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია აკაკი წერეთლის სახელობის
  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის ანაზღაურება
  დეკლარაცია
  2013 8,268 GEL 9,000 GEL 17,268 GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 13000.00 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2012 14,290.90 GEL 14,290.90 GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლის თანაშემწის ანაზღაურება დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა