პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ია ბარამიძე
 • დაბადებით თარიღი : 22.03.1977
 • სასამართლო : ოზურგეთის რაიონული სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა :
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  თბილისის N 2 ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2020 წლის დეკემბრიდან 3 წლის ვადით დადგენილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007
  თბილისის კრწანისი-მთაწმინდისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოების აპარატ სხდომის მდივნის თანამდებობა 2000-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამმართველოს კონსულტანტი იმიგრაციის საკითხებზე საქართველო/თბილისი 1996-1998
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მსმენელი 2014
  მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 10 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 22875,48 GEL 4280 GEL 27095,48 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის მწერალი თანაშემწე (22875,48 GEL) , მოსამართლის ხელფასი (4280 GEL) დეკლარაცია
  2019 22997 GEL 22997 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწე; მთავარი კონსულტანტის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2017 23820,92 GEL 23829,92 gel 2770 GEL ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწე; მთავარი კონსულტანტის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2016 19860 GEL 19860 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწეის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2015 19860.00 GEL 19860 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2014 10790.00 GEL 6000.00 GEL 16790 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწის დროს მიღებული შემოსავალი; სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის მსმენელის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2013 15500.00 GEL 15500 gel ხელფასში ასახულია მოსამართლის თანაშემწის დროს მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება