პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დავით ახალბედაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 10.10.1980
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №9 საშუალო სკოლის ჰუმანიტარული ლიცეუმი გორი 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 15 ივნისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე; თავმჯდომარე 2017-2019 3 წლით გადაწყვეტილება
  ამბროლაურის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2013-2017 მივლინებით გადაწყვეტილება
  ხობის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 მივლინებით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2011-2017 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2006
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი; სპეციალისტი 2005-2006
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა სხდომის მდივანი; თანაშემწე; მთავარი სპეციალისტი 2003-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა პრაქტიკანტი 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  თბილისის პროკურატურა განყოფილების პროკურორი თბილისი, საქართველო 2009-2010
  რუსთავის რაიონული პროკურატურა პროკურორი რუსთავი, საქართველო 2006-2009
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმე – ამომრჩევლის მოსყიდვა, გაფლანგვა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 22.05.2013 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 44233 GEL; 27322 GEL; 71555 GEL 425000 EUR ხელფასი – თბილისის სააპელაციო სასამართლო, მცხეთის რაიონული სასამართლო ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61927 GEL 61927 GEL 75650 USD; 425000 EUR; ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75365 GEL 75365 GEL 75650 GEL სესხის თანხის ნაწილი წინსწრებით დაფარა მშობელმა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618 GEL 73618 GEL 300 USD 75650 USD; 76000 USD; 10000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 74419 GEL 75650 USD; 76000 USD; 20500 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 73275 GEL 16000 GEL; 20000 GEL; 7200 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43318 GEL 43318 GEL 1000 USD 16000 GEL; 20000 GEL; 7200 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395 GEL 37395 GEL 502 USD 16000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 36800 GEL 36800 GEL 40000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა