პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნანა აფციაური
 • დაბადებით თარიღი : 31.07.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  სკოლა-ლიცეუმი „ცოდნა’’ თბილისი 1989-2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000-2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 1 აგვისტოდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 აგვისტოდან 3 წელი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2008-2014
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2005-2008

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
   იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემის დავალება 12 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, მოპასუხისათვის N03.33 საარჩევნო უბნის პროპორციული ოქმით შედგენილი შედეგების ხელახლა გადათვლის დავალება 12 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,109.91 GEL 0 0 66,109.91 GEL 24,721.56 GEL 13,000 GEL; 12,000 USD “დანაზოგში” ასახულია შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 23,396.24 GEL 13,000 GEL; 12,000 USD “დანაზოგში” ასახულია შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 0 0 74,175 GEL 37,714.03 GEL 13,000 GEL; 12,000 USD “დანაზოგში” ასახულია შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 11 GEL 13,000 GEL; 12,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 43,241.45 GEL 0 1000 GEL; 35,000 USD 0 0 12,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული 1000 ლარი და ჩუქების გზით მიღებული ბინის ღირებულება 35 000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);