პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკა არეშიძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.03.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  22-ე საშუალო სკოლა რუსთავი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ქ. თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1991-1996 იურისტის კვალიფიკაცია
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 14 თებერვლიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 14 თებერვლის N1/9 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეობის უფლებამოსილება 2016 წლის 23 თებერვლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 22 თებერვლის N1/94 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია 2016 წლის 15 თებერვლიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 12 თებერვლის N1/20 გადაწყვეტილება 
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია 2006 წლიდან 10 წლის ვადით 2006 წლის 20 თებერვლის საქართველოს პრეზიდენტის №149 ბრძანებულება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მსმენელთა სტაჟირების კოორდინატორი თბილისი, საქართველო 2017
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მიწვეული ლექტორი საქართველო, თბილისი 2016-2017
  ქ. რუსთავის ადვოკატურა/იურიდიული ბიურო – გ. დავითაშვილი” ადვოკატი/ამხანაგობის წევრი რუსთავი, საქართველო 1997-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა 20014-2015
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ ამერიკის საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის (DoJ), მიწვეული ექსპერტი საქართველო, ბათუმი „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სხდომის წარმართვა“ 2019 წლის, 26-27 ივნისი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სიღრმისეული კურსი (ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება 2019
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (3 ტრენინგი) 2017
  კავკასიის უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი საქართველო, თბილისი 2016-2017
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სისხლიანი გარჩევა არასრულწლოვნებს შორის, რომლის შედეგადაც ორი ახალგაზრდა გარდაიცვალა. გადაწყვეტილება
  ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988,68 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 21000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 16000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75445,96 GEL 1. სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 16000, GEL 2. სესხი, საკრედიტო ბარათი, 4000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73626,72 GEL 1125 GEL აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებდა კავკასიის უნივერსიტეტში, მიწვეული ლექტორის სტატუსით, სამი თვის განმავლობაში ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74408.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73465.00 GEL 140000.00 USD 5000.00 GEL 1. სხვა შემოსავალი მიღებულია ქ. რუსთავში, ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გასხვისების შედეგად. 2. დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800.00 GEL 6000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42415.00 GEL 5000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2011 46512.00 GEL 7000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45920.00 GEL 10000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000.00 GEL 20000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34217.00 GEL 25000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2007 24309.00 GEL 35000.00 GEL 25000.00 GEL 1. სხვა შემოსავალი მიღებულია ქ.თბილისში, ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გასხვისებით. 2. დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2006 18602.00 GEL 3000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2005 2019.60 GEL 2400.00 GEL 1680.00 GEL 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია ის ოდენობა, რომელიც ეკა არეშიძეს მიღებული აქვს სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, დეკლარაციის შედგენის მომენტისათვის. 2. სხვა შემოსავალში მითითებულია ეკა არეშიძის მიერ, ქ. რუსთავის ადვოკატურაში, საადვოკატო საქმიანობის განხორციელებისათვის მიღებული ანაზღაურება. 3. დანაზოგში მითითებულია ეკა არეშიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსთან დაკავშირებით მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);