პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხათუნა არევაძე
 • დაბადებით თარიღი : 4.05.1967
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N2 საშუალო სკოლა ამბროლაური 1984

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1991 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2006-2012 მივლინება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006-2012
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2006
  თბილისის საიოლქო სასამართლო მოსამართლე 2000-2002
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს მოქალაქეთა მისაღების უფროსი 1999-2000
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების განყოფილებაში ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების სექტორის გამგე 1999
  საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო მოქალაქეთა საჩივრებისა და მიღების განყოფილების კონსულტანტი 1991-1992
  საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების ინსპექტორი, საერთო განყოფილების სხდომის მდივანი 1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ალიმენტის დაკისრება 23 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება 10 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,940.84 GEL 73,940.84 GEL 10,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 67,740 GEL 10,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 81,775 GEL 6500 GEL 10,000 USD “დანაზოგში” ასახულია სახელფასო დანაზოგის თანხა (6500 GEL) და ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები (10,000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81197,38 GEL 81197,38 GEL 7000 GEL 12,000 USD 6012 USD “დანაზოგში” ასახულია სახელფასო დანაზოგის თანხა (7000 GEL) და ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები (12,000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82,050 GEL 82,050 GEL 10,000 GEL 34,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (10,000 GEL) და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (34,000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81,315 GEL 81,315 GEL 7000 GEL 42,400 USD “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (7000 GEL) და ანაბრის ანგარიშებზე არსებული ჯამური თანხა (42,400 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,100 GEL 50,100 GEL 32,700 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46,195 GEL 46,195 GEL 19,300 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,429 GEL 47,429 GEL 11,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 50,605 GEL 50,605 GEL 4000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40,714GEL 40,714GEL 7000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37,878 GEL 81,378 GEL 8000 GEL 3000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია არასაცხოვრებელი ფართის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26,945 GEL 26,945 GEL 3000 GEL 3000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (3000 GEL) და ხათუნა არევაძის ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (3000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2006 26,594 GEL 26,594 GEL 8000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (5000 USD) და ხათუნა არევაძის ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (3000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14,435 GEL 2717 GEL 17,152 GEL 5100 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (2000 USD) და ხათუნა არევაძის ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (3100 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2004 3383.35 GEL 1800 USD 3383.35 GEL 1800 USD 6000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია “რეფორმირებისა და განვითარების ფონდისგან” მიღებული გრანტის ჯამური ოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8000 GEL 8000 GEL 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 9620 GEL 9620 GEL 2000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 8760 GEL 1500 USD 8760 GEL 1500 USD 1500 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია “ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სამართლის ინსტიტუტისგან” მიღებული თანხა მივლინების ხარჯების ასანაზღაურებლად. “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 2987 GEL 2987 GEL 2000 USD “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის საერთო საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 0 1500 GEL აღნიშნული წლის დეკლარაციაში ხათუნა არევაძეს არ აქვს მითითებული ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ხათუნა არევაძისა და მისი მეუღლის თანასაკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა