პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი არევაძე
 • დაბადებით თარიღი : 05.06.1980
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ ჩუმლაყის საშუალო სკოლა გურჯაანი 1997

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997-2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 3 ივნისიდან უვადოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, 2019 წლის 24 მაისის N1/68 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2013 წლის 27 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, 2012 წლის 26 დეკემბრის N1/400 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია 2012 წლის 21 ნოემბრიდან მივლინება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 19 ნოემბრის N1/322 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 20 ნოემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 19 ნოემბრის N1/289 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 26 ოქტომბრიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის N1/222 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 26 ოქტომბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტმობრის N1/220 გადაწყვეტილება
  ხონის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 25 ივნისიდან მივლინება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 25 ივნისის N1/118 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2012 წლის 11 ივნისიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 4 ივნისის N1/89 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 11 ივნისიდან მივლინება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 4 ივნისის N1/88 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2008 წლის 17 ნოემბერი 10 წლის ვადით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/203 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2007-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2005-2007
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი რუსთავი, საქართველო 2004-2005
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სპეციალისტი რუსთავი, საქართველო 2003-2004

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სამეცნიერო საქმიანობა
  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სახელმძღვანელო წინადადებები თანაავტორი სისხლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, რომელიც განკუთვნილია საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის 2015 იხ. ბმულიhttps://bit.ly/38za7Ve
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL 744,8 GEL  –  –  5000 GEL                            600 EUR                2600 USD  სესხი, იპოთეკური, 0, GEL 1. აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია სოხუმის უნივერსიტეტში ხელშეკრულებით დასაქმებულის სტატუსით შესრულებული სამუშაოს სანაცვლოდ მიღებული ანაზღუარება;                                            2. დანაზოგში – წინა წლების მსგავსად;                                                        3. საბანკო ვალდებულებაშიც – წინა წლის მსგავსად, უფიქსირდება გასავალი, თუმცა 0 ლარი წერია ისევ ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76381,25 GEL 3000 GEL             300 EUR          1900 USD  სესხი, იპოთეკური, 0, GEL 1. დანაზოგის ნაწილში წინა წლის ანალოგიური მდგომარეობაა;                            2.  ასევე იპოთეკური სესხის ნაწილშიც, ისევ 0 ლარია მითითებული, თუმცა ფიქსირდება გასავალი (სესხის დაფარვა), მეორე, სამომხმარებლო სესხი აღარ არის მითითებული (სავარაუდოდ დაფარულია). ფინანსური დეკლარაცია
  2017  75425 GEL 3400 USD  –  2000 GEL             200 EUR          1500 USD სესხი, იპოთეკური, 0, GEL                        სესხი, სამომხმარებლო, 5400, USD 1. დანაზოგში მითითებულია ხელფასიდან დაზოგილი თანხა (ეროვნულ ვალუტაში) და ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის კონვერტირებით მიღებული თანხა (უცხოურ ვალუტაში);                                                        2. სხვა შემოსავალში მითითებულია გიორგი არევაძის საკუთრებაში არსებული ავტომობილის გასხვისების შედეგად მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016  74420 GEL  – 10000 GEL           600 EUR              3500 USD  სესხი, იპოთეკური, 0, GEL;                    სესხი, სამომხმარებლო, 5400, USD 1. 2013 წლის სესხზე 0 ლარი აქვს მითითებული (რაც ალბათ შეცდომაა გადმოტანისას, ვინაიდან შემდეგი წლების ანალოგიურ გრაფაშიც 0 უწერია. დაფარვა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან გასავალში ორივე სესხთან დაკავშირებით უთითებს გარკვეული ოდენობის თანხას, თან სამ წელიწადში ამხელა სესხს ვერ დაფარავდა, წინა წლების გასავალი ამ ნაწილში არ ყოფნის) და გახსნა ახალი სამომხარებლო სესხი; 2. დანაზოგში მითითებულია მანამდე ეროვნულ ვალუტაში არსებულ დანაზოგზე ხელფასიდან დამატებული თანხა, ხოლო უცხოური ვალუტა ხელფასის სახით მიღებული თანხის კონვერტაციის შედეგად აქვს დაგროვებული. ფინანსური დეკლარაცია
  2015  74420.00 GEL  –  8500.00 GEL  450.00 EUR  200.00 EUR  სესხი, იპოთეკური, 77400.00 GEL დანაზოგში მითითებულია გიორგი არევაძის სახელზე არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 69495.00 GEL 6000.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 77400.00 GEL დანაზოგში მითითებულია გიორგი არევაძის სახელზე არსებული  ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 54955.00 GEL 213.00 USD 12000.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 77400.00 GEL დანაზოგში მითითებულია გიორგი არევაძის სახელზე არსებული ანაბარი და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 49562.00 GEL 4100.00 USD 15200.00 USD დანაზოგში მითითებულია გიორგი არევაძის სახელზე არსებული ანაბარი და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2011 46120.00 GEL 3390.00 USD 16300.00 USD  320.00 EUR სხვა შემოსავალში მითითებულია გიორგი არევაძის მიერ სამივლინებო ხარჯებისათვის მიღებული თანხა (ძირითადად ამ ნაწილს არ ვუთითებთ, მაგრამ ახლა საკმაოდ დიდი თანხა აქვს მიღებული) ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42420.00 GEL 12500.00 USD საკრედიტო 4200,00 GEL დანაზოგის გრაფაში მითითებულია გიორგი არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 13350,00 GEL 3337,00 GEL 7000,00 USD საკრედიტო 4200,00 GEL 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია, გიორგი არევაძის მიერ თავმჯდომარის თანაშემწისა და მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ხელფასი და პრემია. 2. დანაზოგის გრაფაში – გიორგი არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2008 8400,00 GEL 2000 GEL 5000,00 USD საკრედიტო 4200,00 GEL 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია, გიორგი არევაძის მიერ თავმჯდომარის თანაშემწისა და მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ხელფასი და პრემია. 2. დანაზოგის გრაფაში – გიორგი არევაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბადრი კოჭლამაზაშვილის მიმართ, კორტების საქმის ფარგლებში, გაჟღერებული ბრალდებების საპასუხოდ ბრიფინგი ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);