პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხატია არდაზიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 23.02.1984
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N173 საშუალო სკოლა თბილისი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012-2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2006-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწის მ.შ. 2005-2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო პრაქტიკანტი 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი თბილისი, საქართველო 2019 წლის სექტემბრიდან
  საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცია გამგეობის წევრი თბილისი, საქართველო 2019 წლის აგვისტოდან
  ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2005
  ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მოხელეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 საერთო სპეციალიზაცია
  სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005
  ა/ო “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” იურიდიული კლინიკის პროგრამა 2003-2004

  განგრძობადი

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ქმედების განხორციელების დავალება 16 იანვარი 2020 გადაწყვეტილება
  2019 წლის 20-21 ივნისს დაკავებულთა საქმე 2019 გადაწყვეტილება
  ქმედების განხორციელების დავალება – საჯარო ინფორმაციის გაცემა 28 ოქტომბერი, 2015 გადაწყვეტილება
  “სიტი პარკის” საქმე 2015 გადაწყვეტილება
  საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის საქმე 20 დეკემბერი 2013 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 71153 GEL 71153 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 61020 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 575 GEL 76000 GEL 25000 USD სხვა შემოსავლის წყარო – დანიის ლტოლვილთა საბჭო (ტრენერი) ფინანსური დეკლარაცია
  2016 68397 GEL 68397 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74450 GEL 74450 GEL 53000 GEL; 25000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 72049 GEL 72049 GEL 44100 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 445800 GEL 1001 USD 29100 GEL; 15330 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 27301 GEL 4000 GEL 31301 GEL 50 USD 15330 USD სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის სკოლა (სტიპენდია) ფინანსური დეკლარაცია
  2011 6200 GEL 5600 GEL 11800 GEL 689 EUR; სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის სკოლა (სტიპენდია) ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა