პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ალანია
 • დაბადებით თარიღი : 8.07.1976
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N51 საშუალო სკოლა თბილისი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 2009- დოქტორანტი
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 1998

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2006 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  „საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაციის“ გამგეობა აღმასრულებელი დირექტორი საქართველო 2019
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/ თბილისი 2013-2017
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის პროკურორი საქართველო/ თბილისი 2003-2006
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სახელმწიფო ბრალდების სამმართველოს ანალიტიკური განყოფილების სტაჟიორი საქართველო/ თბილისი 2001-2003
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა პროკურორი საქართველო/ თბილისი 2001-2003
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სახელმწიფო ბრალდების მხარდამჭერი განყოფილების სტაჟიორი საქართველო/ თბილისი 2000-2001
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა კადრების განყოფილების სტაჟიორ-პროკურორი საქართველო/ თბილისი 1999-2000
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: Training of trainers;
  თარიღი: 18 ოქტომბერი, 2017 წ
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: Dbb Akademie, Giz.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: professional management training for judges and court managers.
  თარიღი: თებერვალი, 2015- მარტი, 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი/ საქართველო/დორტმუნდი/ გერმანია
  დაფინანსების წყარო: dbb Akademie.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: juvenile justice reform;
  თარიღი: ოქტომბერი, 2012;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო-მოლდოვა;
  დაფინანსების წყარო: unicef;
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: inaugural gathering of the central & eastern european judical exchange network;
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: Ceeli Institute.
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო/თბილისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფულის გათეთრება, მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის გზით; სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები’ წამება; არაჰუმანური მოპყრობა; შმმ პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტიანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბრალდებულთა პროცესუალური უფლებები ECHR-ის მიხედვით; ბავშვთა უფლებები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში; მოსამართლის პროფესიული უნარები; ECHR-ის პრეცედენტული სამართალი. 2014 -დან
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სახელშეკრულებო სამართალი, პირგასამტეხლოს განსაზღვრა 2019 წლის 10 ივნისი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74324,83 GEL 23 509, 52 97 833, 35 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავალი პედაგოგიური საქმიანობიდან: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (01.01.2019 31.12.2019); საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო (01.01.2019 01.12.2019 ); UNDP (04.09.2019 30.11.2019 ); კავშირი „საქართველოს ბავშვები“ (01.01.2019 01.03.2019) ფინანსური დეკლარაცია
  2018 62393,36 GE 6979,72 GEL 69 373, 08 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლაში პედაგოგობის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 87941,7 GEL 3977,28 GEL 91 918, 98 GEL 14728 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობიდან და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე დარიცხული თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81197,37 GEL 8400 GEL 14500 USD 89 597, 37 GEL 14500 USD 14200 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობიდან და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობიდან მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია დედისგან საჩუქრად მიღებული თანხის რაოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე დარიცხული თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82050.00 GEL 8400.00 GEL 90 450 GEL 3126.00 GEL სესხი 50000.00 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობიდან და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე დარიცხული თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდში: 06/05/2016 – 06/05/2023 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80920.00 GEL 24000.00 GEL 6000.00 GEL 110 920 GEL სესხი 10000.00 GEL ხელფასში ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობიდან, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობიდან და შპს “ქართოში” მენეჯერის პოზიციიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდში: 13/08/2014 – 13/08/2015 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 53470.00 GEL 53470.00 GEL სესხი , 7800.00 GEL 6100.00 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 18/01/2012 – 18/01/2014 და 17/12/2012 – 17/12/2014 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46435.00 GEL 46435.00 GEL სესხი , 7800.00 GEL 6100.00 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 18/01/2012 – 18/01/2014 და 17/12/2012 – 17/12/2014 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 48175.00 GEL 48175.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 48175.00 GEL 48175.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40442.00 GEL 40442.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27 537 GEL 27 537 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 27 253 GEL 27 253 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 10 680 GEL 7934 GEL 18 614 GEL “ხელფასში ასახულია” საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან [პროკურორი] და თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან [მოსამართლე] მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი მის ქონებრივ მდგომარეობაზე გაკეთებულ სიუჟეტთან დაკავშირებით pirweli information agency ბმული
  კომენტარი მამის მკვლელობის საქმეზე Fakt Press/ Youtube ბმული
  “რუსეთი ოკუპანტია!” on.ge ბმული
  კომენტარი კლანთან დაკავშირებით radio tavisufleba ბმული
  კომენტარი გახმაურებულ საქმეზე (განაჩენი არასრულწლოვანს) radio tavisufleba ბმული
  მისი არჩევანი – მურუსიძე liberali.ge ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა