პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ბესარიონ ალავიძე
 • დაბადებით თარიღი : 25.06. 1976
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  #1 საშუალო სკოლა ზესტაფონი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური ფსიქოლოგია თბილისი, საქართველო 1999 ასპირანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 22 თებერვალი, 2011
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 10 მარტი, 2009 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შსს იურიდიული სამსახური თბილისი, საქართველო
  შსს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის განყოფილება უფროსის მოადგილე თბილისი, საქართველო 2005-2006
  შსს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს ორგანიზაციული მუშაობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება უფროსი თბილისი, საქართველო 2005-2006
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა და ანალიტიკური სამმართველო უფროსი თბილისი, საქართველო 2006-2009
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2011-2014
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 108065.2 GEL 0.000 2744 GEL 110809.2 GEL 0.000 70400 USD 97000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 126225 GEL 0.000 0.000 126225 GEL 0.000 70400 USD 97000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123240 GEL 0.000 0.000 123240 GEL 0.000 70400 USD 28000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113445 GEL 0.000 0.000 113445 GEL 0.000 70400 USD 15000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113160.76 GEL 902.5 GEL 0.000 114063.26 GEL 0.000 96000 USD 10360 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 112395 GEL 2420 GEL 0.000 114815 GEL 0.000 50000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 88550 GEL 1280 GEL 0.000 89830 GEL 0.000 50000 USD 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 71725 GEL 1280 GEL 0.000 73005 GEL 0.000 20000 USD 6000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 67319 GEL 1280 GEL 0.000 68599 GEL 0.000 20000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 56225 GEL 0.000 0.000 56225 GEL 1200 USD 20000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36496 GEL 0.000 0.000 36496 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 20000 GEL 0.000 0.000 20000 GEL 0.000 8000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სისტემაში არსებული ნეპოტიზმი მედია ბმული
  “რუსთავი 2”-ის საქმე მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);