პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლია ავალიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 12.08.1961
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  №25 საშუალო სკოლა

  ქ.ხაშური 1978

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1990 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22.02.2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 04.01.2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2009-2013 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005-2015 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაეს სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკის განყოფილების კონსულტანტი / მოსამართლის თანაშემწე 1992-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65974,33 GEL 0.000 570,08 USD 65974,33 GEL 570,08 USD 2545,61 GEL 20992.97 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 3500 დოლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ვადიანი ანაბარზე თანხის შეტანა 570,08 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 325 USD 76275 GEL 325 USD 2460,57 GEL 22000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5000 დოლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ვადიანი ანაბარზე თანხის შეტანა 325 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 5871,32 GEL 17000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 7000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73562,3 GEL 0.000 0.000 73562,3 GEL 13700,01 GEL 10340 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 2000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 53546.88 GEL 0.000 0.000 53546.88 GEL 14456.91 GEL 3000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 7000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73309.61 GEL 0.000 0.000 73309.61 GEL 16476.02 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 5185 GEL 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37960 GEL 0.000 0.000 37960 GEL 20 GEL 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 39200 GEL 0.000 0.000 39200 GEL 25500 USD 10 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 2500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 36500 GEL 0.000 0.000 36500 GEL 300 GEL 17700 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 6500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36500 GEL 0.000 0.000 36500 GEL 1279 GEL 14500 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 4500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 33761.093 GEL 0.000 0.000 33761.093 GEL 8000 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21850 GEL 0.000 0.000 21850 GEL 5000 GEL 4000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 4000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22045 GEL 0.000 0.000 22045 GEL 24900 GEL 3000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 3000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 6600 GEL 0.000 0.000 6600 GEL 9455 GEL 4000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 4000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);