პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დალი აბჟანდაძე
 • დაბადებით თარიღი : 22.06.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  №3 საშუალო სკოლა

  ქ. ჭიათურა 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22.02.2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 04.01.2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2015 10 წლის ვადით
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკის განყოფილების უფროსი 1999-2000

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ს.ს. “საფოსტო ბანკი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1996-1998
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2016
  სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა თბილისი, საქართველო 2014
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325,03 GEL 0.000 0.000 66325,03 GEL 25095.79 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 75,879.51 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 0.000 902,84 GEL 75077.84 GEL 92193.43 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია დეპოზიტზე თანხის ჩარიცხვა 902,84 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73562,3 GEL 0.000 0.000 73562.3 GEL 64946.43 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59685.99 GEL 2751 GEL 0.000 62,436.990 48541.04 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73529 GEL 2437.8 GEL 0.000 75,966.800 37431.04 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 2034 GEL 0.000 47834 GEL 15551 GEL 20500 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 12000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195 GEL 5762 GEL 0.000 47957 GEL 70919 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 60000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45609 GEL 0.000 0.000 45609 GEL 38000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45680 GEL 0.000 0.000 45680 GEL 19500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000 GEL 0.000 0.000 37000 GEL 10000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34, 203 GEL 0.000 0.000 34, 203 GEL 5100 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22, 500 GEL 0.000 0.000 22, 500 GEL 26608 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 21,545 GEL 0.000 0.000 21,545 GEL 20960 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1053 GEL 0.000 0.000 1053 GEL 2250 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა