ვრცლად
აბუსერიძე გოჩა
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
არდაზიშვილი ხატია
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
აფციაური ნანა
თბილისის საქალაქო სასამართლო 
ვრცლად
აღნიაშვილი ივანე
თბილისის საქალაქო სასამართლო 
ვრცლად
ახალბედაშვილი დავით
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
ბერაია გია
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
ბუაჩიძე ნინო
თბილისის საქალაქო სასამართლო 
ვრცლად
ბუსკაძე ნათია
თბილისის საქალაქო სასამართლო 
ვრცლად
გაგნიძე სოფიო
თბილისის საქალაქო სასამართლო 
ვრცლად
გეწაძე შოთა
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
გვრიტიშვილი დიმიტრი
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ვრცლად
გოგიაშვილი გიორგი
თბილისის სააპელაციო სასამართლო