მოძებნე მოსამართლის შესახებ ინფორმაცია

პროექტის შესახებ

რა არის პროექტის მიზანი?

პროექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობას საზოგადოებისათვის საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და ინდივიდუალური მოსამართლეების მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის მონიტორინგის გზით.

© GDI – საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
შექმნილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით.