მოძებნე მოსამართლის შესახებ ინფორმაციარა არის პროექტის მიზანი?პროექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობას საზოგადოებისათვის საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და ინდივიდუალური მოსამართლეების მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის მონიტორინგის გზით.© GDI – საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
შექმნილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით.